49 ІК Внесення змін про земельну ділянку в межах адмін тер одиниць