Звернення громадян

Загальний відділ апарату райдержадміністрації

тел.,факс: 4-22-99, електронна пошта: zagvidkr@ukrpost.ua

0 800 507 309 – телефонний номер урядової «гарячої лінії», що забезпечує спілкування Уряду з громадянами, дозволяє: їм оперативно отримувати достовірну інформацію, відповіді від органів виконавчої влади на скарги, заяви, пропозиції щодо вирішення порушених питань і задоволення законних прав та інтересів заявників.
Урядова «гаряча лінія» працює крім неділі та святкових днів за наступним графіком: понеділок-п’ятниця – з 8 до 21 години, субота – з 8 до 19 години.
  Дзвінки зі стаціонарних телефонів у межах України безкоштовні.

28 жовтня 2015 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про звернення громадян» щодо електронного звернення та електронної петиції» (№577-VIII від 02.07.2015 року) яким передбачено, що письмове звернення може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення).

Електронне звернення в Красилівську районну державну адміністрацію можна надіслати на таку електронну адресу: zagvidkr@ukrpost.ua

Звертаємо увагу, що електронне звернення має бути оформлене належним чином відповідно до вимог вищевказаного Закону.
Зокрема, у зверненні має бути зазначено:
— прізвище, ім’я, по батькові, 
— місце проживання громадянина, 
— суть порушеного питання: зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

Також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним.
Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявнику з відповідними роз’ясненнями не пізніш, як через десять днів від дня його надходження.

За дорученням Президента України відкрито «гарячу телефонну лінію» для родичів учасників антитерористичної операції.
За телефонним номером (044) 255-69-55 щоденно з 8 до 20 години консультанти надаватимуть інформацію про солдатів, які захищають Батьківщину. Інформація на «гарячій лінії» оновлятиметься двічі на добу.
Консультанти на «гарячій лінії» оперативно реагуватимуть на запити та скарги, які надходитимуть від громадян, а також по можливості надаватимуть їм необхідні консультації.

 

Графік перевірок по підрозділах
Графік перевірок в радах

 


Підсумки роботи зі зверненнями громадян у Красилівській райдержадміністрації за І квартал 2018 року

На сучасному етапі становлення громадянського суспільства в Україні актуального значення набуває розвиток інституту звернень громадян, який є основним каналом зв’язків громадянина й держави.

Право громадян на звернення гарантується Конституцією України (ст.40), в якій визначено, що громадяни України мають право звертатися до органів державної влади та місцевого самоврядування  та встановлено обов’язок органів влади та  посадових осіб розглядати звернення й надавати обґрунтовані відповіді.

Організація роботи із зверненнями громадян є одним  з пріоритетних напрямків діяльності  районної державної адміністрації і організована у відповідності до вимог Закону України „Про звернення громадян», Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/ 2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування».     

Всього за I квартал 2018 року до районної державної адміністрації надійшло 89 пись­мових звер­нень громадян,  що на 223 звернення менше в порівнянні з відповідним періодом 2017 року, з них 29 громадян побували на особистому при­йомі у керівництва райдержадміністрації.

На виконання вимог Закону України „Про звернення громадян” за ре­зульта­тами розгляду звернень їх авторам було надано 89 письмових вiдповiдей, вжито невідкладних заходів щодо вирішення проблем та вирішено позитивно порушені пи­тання у 52 випадках, 4 звернення надіслано органам місцевого са­моврядування  для відпрацювання відповідно до їх компетенції. Жодної від­мови  у розгляді звер­нень  не зафіксовано.

Характер питань, порушених у зверненнях, досить різноманітний. Най­більше  надійшло  звернень з питань земельних відносин.

Залишаються актуальними в зверненнях громадян питання соціального захисту, особливо щодо надання матеріальної допомоги та призначення  житлових субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, транспорту і зв’язку, комунального господарства, житлової політики, освіти.

Всього за I квартал 2018 року до районної державної адміністрації з прохан­ням  про допомогу у вирішенні життєво важливих для  них проблем звернулось  16 — учасників та інвалідів війни, учасників бойових дій; 4 – інваліди  І, ІІ, ІІІ групи;  22 – ветерани праці та пенсіонери; 1 — дитина війни; 2 — від членів багатодітних сімей, одиноких матерів, матерів-героїнь.

За результатами розгляду звернень соціального характеру, що надійшли до районної державної адміністрації районною комісією з надання одно­разової  матеріальної  допомоги  жителям  району за I квартал 2018 рік надано допо­могу 141 мешканцю району, з них 39 учасникам антитерористичної операції та учасникам бойових дій, на загальну суму 64 000 тис. грн.   

У своїх зверненнях жителі району порушили 12 питань, се­ред  яких  левову частку  становлять  питання   аграрної політики та  земельних відносин – 13,5 відсотка. Районною державною адміністрацією вишу­кувались  всі наявні можливості щодо позитивного вирішення порушених у зверненнях жителів району  земельних питань.

Зокрема, за результатами розгляду цих  звернень  го­ловою районної держа­вної адміністрації  за I квартал 2018 року видано 32 розпорядження щодо  вирішення  земельних питань.

У квартальному періоді поточного року надійшло 5 колективних звернень, що на 4 звернення менше відповідно до минулого року, їх авторами є 132 жителі району (2017-162). Найбільше  колективних звернень надійшло від жителів села Чернелівка (2).

У I кварталі 2018 року від органів влади вищого рівня з початку року до райдержадмі­ністрації надійшло 223 звернення, серед них відповідно:

від КМУ – 1;

Облдержадміністрації — 2;

Урядового контактного центру – 220.

З метою більш широкого залучення органів виконавчої влади на місцях до вирішення питань, що відносяться до їх компетенції 4 звернення згідно ч.3 статті 7 За­кону України „Про  звернення громадян”  направлялось для розгляду Красилівській міській, Севрюківській, Чернелівській, Щиборівській сільським радам із послідуючим інформуванням райдержадміністрації.

Головою та заступниками райдержадміністрації особлива увага приділя­ється питанням наближення органів влади до населення. З цією метою проведено  спільно з  головою районної ради, представниками управління Пенсійного фонду України, соціального захисту населення райдержадміністрації, області 4 виїзних прийоми, на яких із своїми проблемами до керівництва райдержадміністрації звернулось 38 громадян.

За I квартал 2018 року керівництвом райдержа­дміні­страції проведено 5 „гарячих” телефонних ліній «Запитай у влади»,  під час яких відбу­ва­лось живе спілкування із 19 жителями району.

 Питання роботи із зверненнями   громадян  перебуває на особливому контролі у керівництва  райдержадміністрації,  воно є предметом обговорення  на апаратних нарадах з відповідальними  працівниками апарату райдержадміністрації, керів­никами  їх  відділів, управлінь, районної ради,  районних від­ділень центральних органів виконавчої влади, керівників окремих підпри­ємств, уста­нов, організацій, нарадах з  посадовими особами органів місцевого самоврядування.