Один із найзагрозливіших, глобальних і швидкоплинних процесів сучасності – розширення опустелювання, падіння, повне знищення біологічного потенціалу Землі, що приводить до умов, аналогічних умовам природної пустелі. Опустелювання розглядається як деградація земель під впливом будь-яких природних та антропогенних чинників. 17 червня 1994 року була прийнята Конвенція ООН про боротьбу з опустелюванням, тому міжнародна спільнота відзначає в цей день Всесвітній день боротьби з опустелюванням та посухами.

Питання охорони земель в умовах загострення екологічної ситуації в Україні має стати одним з найважливіших напрямків державної політики, оскільки поліпшення стану землі відкриває значні резерви збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції і забезпечує суттєве оздоровлення екологічних умов життя людини.

Вирішувати проблему опустелювання потрібно створенням захисних лісових смуг по межах полів, створенням нових лісових масивів, відновленням рослинного покриву на територіях, запобіганням деградаційним процесам ґрунтового покриву, консервацією деградованих та малопродуктивних земель та впровадженням науково обґрунтованих сівозмін, прогресивних технологій збереження та відтворення родючості ґрунтів при веденні землеробства.

Природа не в змозі нескінченно пробачати помилок людини. Необхідно зупинити процес зміни ґрунту в бік опустелювання. І це ще можливо, якщо сільгоспвиробники будуть дбати не тільки про сьогоднішній прибуток, а й про майбутнє.

Всесвітній день боротьби з опустелюванням і засухами – чудовий привід, аби замислитись над проблемами збереження і відтворення родючості українських земель. Адже, зберегти рідну землю для майбутніх поколінь, передати її у спадок нащадкам квітучою і багатою – наш святий обов’язок!

За інформацією Департаменту природних ресурсів та екології облдержадміністрації