День прав людини відзначається 10 грудня – саме в цей день в 1948 році Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй прийняла Загальну декларацію прав людини — епохальний документ, у якому були проголошені невід’ємні права, притаманні кожній людині незалежно від її раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних чи інших переконань, національного або соціального походження, майнового, станового або іншого становища.

Декларацію переводять частіше, ніж будь-який інший документ в світі: її текст існує більш ніж на 500 мовах.

Головна мета Міжнародного дня прав людини – панування в усьому світі понять свободи, безпеки й чесності людей по відношенню одне до одного. Сьогодні серед основних заходів, присвячених цьому дню, можна назвати засідання круглих столів, міжнародні конференції з питань дотримання прав людини, покази телевізійних програм відповідної тематики.
Засновники Міжнародного дня прав людини висловлювалися за розширення прав людини, активну пропаганду ідей рівноправності, соціальної відповідальності та взаємодопомоги.
У Міжнародний день прав людини зазвичай згадують про механізми досягнення безпеки в суспільстві й зусиллях світового співтовариства щодо виховання підростаючих поколінь у дусі дотримання прав людини.
У Загальній декларації прав людини задекларовано наступні принципи:
рівність людей: усі люди народжуються вільними та рівними в правах, незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії тощо;
право кожного на життя, свободу та особисту недоторканість; заборона рабства і торгівлі людьми; заборона катувань або жорстокого поводження;
право кожного на правосуб’єктність; рівність усіх перед законом;
право на звернення до суду; заборона самовільних арештів; презумпція невинності та заборона зворотної сили карного закону;
право на свободу пересувань та вибір місця мешкання; право на громадянство;
право на шлюб;
право володіти майном;
право на свободу переконань;
право на мирні збори;
право на участь в управлінні громадськими та державними справами;
право на працю тощо.