2020 – рік Європи в Україні????

Українці дуже чітко, найвищою ціною – ціною людських життів, задекларували своє прагення проєвропейського курсу для нашої країни. Очевидно, цінності, важливі для громадян ЄС, є близькими й українцям. Утім, звичайно, думки всередині суспільства різняться, дискусія стосовно пріоритетних цінностей доволі гостра, а результати численних досліджень на цю тему демонструють цікаві статистичні показники.Ужгородський прес-клуб підготував невеличкий огляд результатів нещодавно здійсненого досліження, а також опитав кількох успішних українців щодо їх власного розуміння європейських цінностей і їх пріоритетності.

Йдеться про соціологічне дослідження, здійснене Інститутом Горшеніна у співпраці з Представництвом Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні та Білорусі.
Фахівці Інституту шукали відповіді на запитання, яким є уявлення українців про європейські цінності? Чи розділяють вони основні принципи європейської спільноти? Як залежить уявлення про європейські цінності від регіону проживання та віку? Чи пов’язане уявлення про європейські цінності з тим, який зовнішньополітичний курс підтримує людина? Як формуються уявлення українців про європейські цінності?

“У рамках всеукраїнського кількісного дослідження респондентам було запропоновано відзначити, які три європейські цінності є найважливішими для них особисто. Разом з тим, їм необхідно було відповісти, які з переліку цінностей, на їхню особисту думку, є найголовнішими для мешканців України та європейців”, – йдеться у оприлюднених матеріалах Інституту Горшеніна.
Як зазначають ініціатори опитування, у дослідженні був використаний перелік цінностей, розроблений “Євробарометром” – соціологічною службою Європейської Комісії.
З деталями дослідження та отриманими результатами можна ознайомитися за лінком, ми ж виокремили кілька цінностей, які респонденти називали найчастіше.

Верховенство права

Дослідження продемонструвало, що це є найбільш затребуваною цінністю. Верховенство права спонтанно згадали в усіх групах.
При цьому варто зауважити, що йдеться якраз не про тотальну законослухняність, а навпаки це принцип, за яким права людини вищі за закон.
На принципі верховенства права працює, наприклад, Європейський суд з прав людини – він може ухвалити рішення на користь громадянина у суперечці з державою, навіть якщо держава не порушила власний закон, але якщо цей закон порушує права людини, прописані в Європейській конвенції з прав людини.

Рівність перед законом

Тут йдеться переважно про невідворотність покарання за правопорушення, без огляду на посади, регалії чи достаток.
Разом з тим, усі учасники груп погоджуються, що шлях до реалізації зазначених цінностей буде тривалим, адже, на їхню думку, в нашій державі відсутні справедливі суди; корупція сягнула шалених масштабів і охопила практично усі сфери життя; законодавча система вкрай недосконала; у свідомості громадян немає ані поваги, ані страху перед законом.

Права людини

При чому найчастіше учасники дискусій згадують про права дітей.
Йдеться про заборону фізичного і психічного насильства щодо них.
Наступною групою, яка асоціюється із поняттям прав людини є жінки. Вважається, що в Європі жіноцтво більшою мірою захищене від домашнього насилля, майнової дискримінації та сексуальних домагань. Окремо було згадано про дотримання прав людей з інвалідністю.

Ілюструючи цінність прав людини, респонденти згадували також:
право на демонстрації, право на гідну оплату праці, право на здоров’я і пенсійне забезпечення.

Третім стовпом європейського суспільства респонденти вважають демократію

Доволі часто респонденти асоціюють демократію із свободою слова та правом на протест. У
Львові згадали про активність громадських об’єднань/організацій у відстоюванні прав та інтересів окремих груп населення.

Мир

Мир як прийнятна та важлива цінність була також згадана на усіх групах, що ще раз говорить про незадоволеність в українців різних регіонів базових цінностей та потреб, наприклад, таких, як потреба у фізичній безпеці.

Рівність

Рівність у якості європейської цінності згадали на понад половині груп. Її сприйняття також є надзвичайно багатоплановим. Воно включає у себе: відсутність дискримінації за гендерною чи расовою ознакою, рівність можливостей, відносну майнову рівність, рівність усіх перед законом, рівні можливості для людей з інвалідністю. Згадана цінність особливо близька респондентам і не викликає жодної критики.

Свобода віросповідання

На думку учасників груп, тут йдеться про терпимість до різних релігій, право обрання віри на власний розсуд та відсутність дискримінації за релігійною ознакою.

Особиста свобода

Її спонтанно назвали на усіх групах прихильників євроінтеграції, а також її противники.
Тобто Європа асоціюється не лише із цінностями, які регулюють співжиття, але й з цілком індивідуалістичними.

Cамореалізація індивіда

Учасники усіх груп відмітили, що така потреба є не лише прийнятною, але необхідною. Респонденти вважають, що в державі повинні бути створені умови для її реалізації.

У цілому, європейський світогляд і цінності визнаються респондентами як гідний ідеал для наслідування. Практично на усіх групах звучала теза про те, що вони є необхідною умовою нормального функціонування суспільства.“Отже, можна говорити про те, що низка базових європейських цінностей сприймається українцями як благо, до якого потрібно прагнути та яке в перспективі може вплинути на позитивні суспільні тенденції. Разом з тим для українців характерним є те, що вони схильні гіпотетично підтримувати ці цінності, але у повсякденній практиці їх втілюють вибірково”, – роблять висновок ініціатори опитування.Результати опитування продемонстрували, що найбільшою цінністю із запропонованого переліку для респондентів є “мир” (56,6%), “цінність людського життя” (42,7%) та “права людини” (33,3%).

Найменші показники здобули цінності “повага до інших культур” (5,4%) та “толерантність” (9%).Дещо по-іншому виглядає сприйняття респондентами системи цінностей європейців. Вони вважають, що першочерговими цінностями жителів європейських країн є “демократія” (34,7%), “верховенство права” (28,9%) та “права людини” (28,1%). Найменш важливою, на їхню думку, для європейців є “солідарність, підтримка ближнього” (8,1%).

Джерело:

https://zaholovok.com.ua/jevropeiski-tsinnosti-yaki-same…