Для покращення розвитку виробничої діяльності фермерських господарств Кабінетом Міністрів України від 07 лютого 2018 року прийнята Постанова №106 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств».

30 січня 2019 року Постановою Кабінету Міністрів України № 126 «Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств», до неї були внесені зміни. Однією з змін є збільшення суми компенсації вартості насіння сільськогосподарських культур вітчизняної селекції у розмірі 80% вартості насіння (без урахування сум податку на додану вартість) з 60 до 80 тисяч гривень (пункт 4 цієї Постанови).

Хочу звернути увагу на окремі положення цих постанов. Так, часткова компенсація вартості закупленого насіння надається на насіння вітчизняної селекції категорії базове і сертифіковане.

Щоб отримати компенсацію вартості закупленого насіння необхідно:

  1. Придбати насіння вітчизняного виробництва в суб’єктів насінництва та розсадництва, занесених до Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва або фізичних осіб — підприємців та юридичних осіб, не включених до Реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва, за умови наявності у них сертифікатів на насіння та додержання майнових прав інтелектуальної власності на сорти рослин. Переконатися, що сорт вітчизняного походження можна за допомогою Державного реєстру сортів придатних до поширення в Україні, в якому наведено інформацію про той чи інший сорт, а також перелік заявників, власників сорту, володільців патенту та підтримувачів сорту. Ознайомитись з реєстрами можна на офіційному сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України.
  2. Підготовити і подати до уповноваженого банку, наступні документи:

— заявку за формою визначеною Мінагрополітики;

— копію статуту фермерського господарства (для юридичної особи) або копію договору про створення сімейного фермерського господарства (для фермерських господарств, що створені без набуття статусу юридичної особи відповідно до статті 8-1 Закону України «Про фермерське господарство»), або копію статуту сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу;

— відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою (стосовно сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу — для кожного члена кооперативу);

— копію фінансового документа, що підтверджує наявність чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік (для фермерського господарства), а фермерські господарства, які зареєстровані в поточному році, — копію фінансового звіту за останній квартал;

— довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, у паперовій або електронній формі;

— згоду одержувача щодо надання уповноваженим банком Мінагрополітики інформації, яка становить банківську таємницю або містить персональні дані, за формою, визначеною уповноваженим банком.

Подаються оригінали та належним чином засвідчені копії документів.

  1. Подати до уповноваженого банку копії:

 — сертифіката, що засвідчує сортові якості насіння;

 — сертифіката, що засвідчує посівні якості насіння;

— платіжного доручення про оплату насіння;

— накладної (товарно-транспортної накладної) на придбане насіння;

— акта про висів придбаного насіння, за формою затвердженою Мінагрополітики.

У разі закупівлі насіння у фізичних та юридичних осіб, не включених до Реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва, одержувачі додатково до зазначених документів подають уповноваженому банку оригінали документів на якість насіння, визначені ДСТУ 4138-2002 «Насіння сільськогосподарських культур», а саме:

 —  атестат на насіння – на базове насіння;

—  свідоцтво на насіння – на сертифіковане насіння;

 —  свідоцтво на гібридне насіння – на насіння першого покоління гібридів.

Граничний строк подання документів для часткової компенсації вартості насіння уповноваженим банкам — 1 листопада поточного року.

Закупівля насіння сільськогосподарських рослин вітчизняного виробництва, вартість якого підлягає частковій компенсації, здійснюється через уповноважені банки.

Підтримка надається через державні банки. В Красилівському районі це Укргазбанк, Ощадбанк, Приватбанк.

Уповноважені банки формують реєстри одержувачів часткової компенсації вартості насіння, висіяного в поточному році, і подають їх Мінагрополітики двічі на рік до 10 липня та 1 грудня у паперовій та електронній формі.

У разі коли одержувач подав належним чином оформлену заявку і підтвердні документи для отримання часткової компенсації вартості насіння, уповноважений банк прийняв їх до виконання, а часткова компенсація не виплачена або виплачена не в повному обсязі через не залежні від одержувача причини, часткова компенсація виплачується за рахунок коштів, передбачених на наступний бюджетний період.

Форма Заявки для отримання часткової компенсації вартості насіння сільськогосподарських рослин вітчизняного виробництва,  закупленого у фізичних осіб — підприємців та юридичних осіб, які здійснюють виробництво та/або його реалізацію в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 554 від 16.11.2018.

За консультаціями та додатковою інформацією звертайтесь до Головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області, м. Красилів, за адресою:  м. Красилів, вул. Булаєнка, 29, тел. +38 (097) 528-70-63.

Додатково зазначаємо, що даний матеріал не встановлює норм права і носить лише інформаційний характер.

 

Наталія Галищук,

головний спеціаліст відділу контролю в сфері насінництва та розсадництва

Головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області