Красилівська районна державна адміністрація оголошує конкурс  на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» —  головного спеціаліста відділу захисту довкілля, енергетики та житлово – комунального господарства Красилівської районної державної адміністрації Хмельницької області  (без статусу юридичної особи публічного права).

Участь у конкурсі на заміщення вакантної посади можуть взяти громадяни України,  які мають вищу освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра, бакалавра, вільно володіють українською мовою.

           Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі:

1) Заява про участь у конкурсі із зазначенням основ­них мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого по­становою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (далі – Порядок);

2) резюме за формою згідно з додатком 21  до По­рядку, в якому обов’язково зазначається така інфор­мація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та під­тверд­жує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заява, в якій особа повідомляє, що до неї не засто­совуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Інформація для участі у конкурсі подається через Єдиний портал вакансій державної служби на сайті НАДС.

           Якщо кандидатом, який бажає взяти участь у конкурсі, незалежно від обставин подано декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, її повторне подання не вимагається.

           Термін подання документів до 31 березня 2020 року включно до 17 год. 15 хв.

          Місце проведення конкурсу (електронне тестування) за адресою: площа Незалежності, 2, м. Красилів, Хмельницької області, каб. 310

телефон: (03855) 4-22-69 — Гуменюк Наталія Анатоліївна