Управління соціального захисту населення райдержадміністрації інформує, що Урядом прийнято  постанову  Кабінету  Міністрів  України  від  03.03.2020  року  № 166 «Деякі питання надання фінансової підтримки громадським об’єднанням осіб з інвалідністю», якою вдосконалюється механізм надання фінансової підтримки громадським об’єднанням осіб з інвалідністю за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів з метою ефективного їх використання, а також :

   —  забезпечується рівний доступ до фінансової підтримки всіх громадських об’єднань осіб з інвалідністю;

—    запроваджується механізм надання фінансової підтримки громадським об’єднанням осіб з інвалідністю за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів на конкурсних засадах;

 —  забезпечується отримання коштів громадськими об’єднаннями на виконання програм ( проектів, заходів ), організаційний розвиток громадських об’єднань, а також адміністративні витрати на організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності громадського  об’єднання;

  — надається можливість отримання фінансової підтримки відокремленим підрозділам ( осередкам ) всеукраїнських громадських об’єднань осіб з інвалідністю, у тому числі УТОС, УТОГ на місцевому рівні.

   Постановою № 166 затверджується новий Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки громадських об’єднань осіб з інвалідністю.

    З метою забезпечення якісного виконання зазначеного рішення Уряду необхідно забезпечити  запровадження механізму надання фінансової підтримки громадським об’єднанням осіб з інвалідністю за рахунок коштів місцевих бюджетів на конкурсних засадах, провести  інформаційно  —  роз’яснювальну роботу серед громадських об’єднань осіб з інвалідністю, у тому числі УТОС, УТОГ щодо отримання фінансової допомоги на виконання програм на місцевому рівні, організувати роботу щодо надання практичної, консультативної, інформаційної допомоги громадським об’єднанням осіб з інвалідністю.