Відповідно до постанови Кабінету Міністрів № 658 від 22.08.2018 року надаємо списки осіб відповідальних осіб за роботу з прийому та реєстрації заяв і повідомлень про вчинення насильства, координації заходів реагування на факти вчинення насильства, надання допомоги і захисту постраждалим особам, а також роботу з кривдниками.

№ п/п Назва населеного пункту ПІП відповідальної особи Номер телефону
1. Красилівська ОТГ Гаврилюк  Ірина Володимирівна 0969181782
2. Антонінська ОТГ Олійник Тетяна Степанівна 0974723534
3. Великозозулинецька сільська рада Когут Олеся Павлівна 0969685961
4. Веселівська сільська рада Драч Інна Іванівна 0965343940
5. Воскодавинська сільська рада Кухар Лариса Іванівна 0984731851
6. Гриценківська сільська рада Радіонова Людмила Анатоліївна 0988610716
7. Глібківська сільська рада Сивак Юлія Віталіївна 0963746896
8. Западинська сільська рада Мостов’юк Ольга Василівна 0982581086
9. Заслучненська сільська рада Дашевська Світлана Іванівна 0686226948
10. Корчівська сільська рада Басараба Валентина Іванівна 0967836153
11. Котюржинецька сільська рада Ділайчук Аліна Петрівна 0974404574
12. Кременчуківська сільська рада Оляновська Олена Романівна 0971746808
13. Кузьминська сільська рада Трофанюк Марія Трохимівна 0983093944
14. Лагодинецька сільська рада Ткачук Галина Василівна 0680588717
15. Ледянська сільська рада Чорнобай Василь Петрович 0974758115
16. Малоклітнянська сільська рада Харевіч Інна Андріївна 0987237582
17. Манівецька сільська рада Судубіцький Віктор Володимирович 0686371181
18. Митинецька сільська рада Бойко Світлана Віталіївна 0963111942
19. Михайловецька сільська рада Кирилюк Раїса Володимирівна 0975818612
20. Печеська сільська рада Мельник Тетяна Кирилівна 0965389431
21. Росолівецька сільська рада Фабенюк Надія Дмитрівна 0979999416
22. Севрюківська сільська рада Абельчук Валентина Василівна 0988892059
23. Щиборівська сільська рада Ємець Юлія Олександрівна 0988095353
24. Яворовецька сільська рада Михайленко Валентина Олексіївна 0976121825

 

ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ З ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ

 1. Загальна декларація прав людини http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015
 2. Декларація ООН про  викорінювання  насилля  щодо  жінок http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_506
 3. Конвенція ООН про права дитини http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021
 4. Конвенція ООН про  ліквідацію  всіх  форм  дискримінації  щодо  жінок http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_207
 5. Конвенція Ради Європи про захист прав людини і основоположних свобод http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021
 6. Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами (Стамбульська конвенція) (англ.) https://www.coe.int/ru/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168008482e
 7. Конвенція Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_927
 8. Європейська конвенція про  здійснення  прав  дітей https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_135

НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

 1. Конституція України
 2. Закон України «Про  запобігання  та протидію  домашньому  насильству», http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19
 3. Закон України «Про охорону дитинства» http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14
 4. Закон України «Про соціальні послуги» http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/966-15
 5. Закон України «Про  безоплатну  правову  допомогу» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-17
 6. Закон України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами»  http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2227-19
 7. Закон України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо захисту дітей від сексуальних  зловживань  та  сексуальної експлуатації https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2334-19
 8. Сімейний кодекс України http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14
 9. Цивільний кодекс України http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15
 10. Кримінальний кодекс України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
 11. Кодекс України про  адміністративні  правопорушення https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
 12. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 № 658 «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і  насильству  за  ознакою  статі» http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/658-2018-%D0%BF
 13. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 № 655 «Про затвердження Типового положення про притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства  за  ознакою  статі» http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/655-2018-%D0%BF
 14. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 № 654 «Про затвердження Типового положення про мобільну бригаду соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі» http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/654-2018-%D0%BF
 15. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 січня 2019 р. № 43 « Про внесення змін до деяких постанов  Кабінету  Міністрів  України» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/43-2019-%D0%BF
 16. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 березня 2019 р. № 234 «Про затвердження Порядку формування, ведення та доступу до Єдиного державного реєстру випадків домашнього насильства та насильства за ознакою статі» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/234-2019 -%D0%BF
 17. Наказ МВС України від 01.08.2018 № 654 «Про затвердження Порядку винесення уповноваженими підрозділами органів Національної поліції України термінового заборонного припису стосовно кривдника» http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0965
 18. Наказ МОН України від 22.05.2018 № 509 «Про затвердження Положення про психологічну службу у  системі  освіти  України» http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0885-18
 19. Наказ МОН України від 02.10.2018 №1047 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників  із  іншими  органами  та  службами» https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-metodichnih-rekomendacij-shodo-viyavlennya-reaguvannya-na-vipadki-domashnogo-nasilstva-i
 20. Наказ Мінсоцполітики від 01.10.2018 № 1434 «Про затвердження Типової програми для кривдників» http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE32674.html
 21. Наказ Мінсоцполітики від 11.12.2018 № 1852 «Про утворення Державної установи «Кол-центр Міністерства соціальної політики України з питань протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей»» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1458
 22. Наказ МОЗ України від 01.02.2019 №278 «Про затвердження Порядку проведення та документування результатів медичного обстеження постраждалих осіб від домашнього насильства, або осіб, які ймовірно постраждали від домашнього насильства, та надання їх медичної допомоги»
 23. Наказ Мінсоцполітики та МВС від 13.03.2019 №369/180 «Про затвердження Порядку проведення оцінки ризиків вчинення домашнього насильства»