03 січня 2018 року керівник апарату адміністрації Олена Білоконь провела нараду, метою якої було забезпечення скоординованості дій центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо реалізації Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 року № 526-р.

Проведення необхідної підготовчої роботи перед розробкою та затвердженням регіонального плану реформування системи інституційного догляду та виховання дітей включає в себе збір інформації про становище дітей та сімей в районі для визначення потреби вразливих груп населення в освітніх, медичних, соціальних та реабілітаційних послугах, формах альтернативного догляду дітей, інших механізмах соціального захисту дітей та активізація роботи кожного органу місцевого самоврядування, місцевого органу виконавчої влади щодо забезпечення повноцінного виховання та розвитку кожної дитини в сім’ї або в умовах, максимально наближених до сімей.