Якщо використання в процесі зерновиробництва якісного сортового насіння дає можливість збільшити врожайність на 20-30 % то відповідно використання фальсифікованого призводить до істотних втрат врожаю.

Головне управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області інформує, що у ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ФІТОСАНІТАРНА ЛАБОРАТОРІЯ» функціонує відділ визначення посівних якостей насіння та товарних якостей садивного матеріалу.

 

Випробування насіння на посівні якості проводиться за такими показниками:

— аналізування чистоти та відходу насіння;

— аналізування домішки насіння інших рослин;

— аналізування схожості та енергії проростання насіння;

— аналізування життєздатності насіння;

— аналізування вологості насіння;

— аналізування маси 1000 насінин;

— аналізування зараженості насіння хворобами;

— аналізування заселеності насіння шкідниками.

 

Для проведення вищезазначених послуг до лабораторії необхідно  подати:

— відібраний  зразок насіння;

— оформити заявку встановленого зразка;

— документ що підтверджує оплату наданих послуг.

Лабораторія знаходиться за адресою:

м. Хмельницький вул. Купріна буд. № 4, тел. 0972978585.

Для проведення вищезазначених послуг до лабораторії необхідно подати:

– заявку встановленого зразка;

– зразок (пробу) насіння;

– документ, що підтверджує оплату наданих послуг.

Випробування проводяться з дотриманням вимог стандарту ДСТУ ISO/ІЕС 17025:2017 «Загальні вимоги до компетентності випробувальної лабораторії» (атестат акредитації №201167, дійсний до 23.05.2023 р.). 

За результатами лабораторних досліджень, замовнику видається протокол випробувань.

Якість насіння – показник, який забезпечується посівними та сортовими характеристиками. Саме від них залежить врожайність культури. Тому не зволікайте. Для посіву використовуйте те насіння, яке відповідає за посівними якостями вимогам державного стандарту.

 

Наталія Галищук,

головний спеціаліст відділу контролю в сфері насінництва та розсадництва

Головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області

 

                                       

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ФІТОСАНІТАРНА ЛАБОРАТОРІЯ»

29 жовтня 2020

Установа утворена відповідно до Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, підпорядковується Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та належить до сфери її управління.

До компетенції ДУ «Хмельницька фотолабораторія» належить:

— проведення фітосанітарної експертизи з метою виявлення та/або ідентифікації регульованих шкідливих організмів об’єктів регулювання, що імпортуються, експортуються, реекспортуються, перевозяться в межах України або транзитом територією України; 

— участь у проведені обстежень рослин, продуктів рослинного походження та інших об’єктів регулювання; 

— участь у проведенні систематичного обстеження земель сільськогосподарського призначення і земель лісового фонду, місць обігу об’єктів регулювання; 

— визначення посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу; 

— виконання інших функцій, визначених законодавством України.

— співпраця з Європейським Союзом, міжнародними організаціями та експертами Європейської та Середземноморської організації із захисту рослин (ЄОКЗР), Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН ФАО, Міжнародною асоціацією з контролю якості насіння (ІСТА), Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

24 травня 2018 року ДУ «Хмельницька обласна фітосанітарна лабораторія» першою серед фітосанітарних лабораторій України акредитована Національним агентством з акредитації України на відповідність стандарту ДСТУ ISO/IEC 17025. У березні 2019 року лабораторія успішно пройшла наглядовий аудит із розширенням сфери акредитації та одержала оновлений атестат про акредитацію, зареєстрований у Реєстрі акредитованих ООВ Національного агентства з акредитації України 19 липня 2019 року за № 201167,

дійсний до 23 травня 2023 року. Сфера акредитації включає можливість проведення:

  • ентомологічної, гербологічної, мікологічної, фітогельмінтологічної, бактеріологічної, вірусологічної експертиз (виявлення та ідентифікація регульованих шкідливих організмів);
  • визначення посівних якостей насіння сільськогосподарських, ефіроолійних та квіткових культур(вологість, чистота, маса 1000 насінин, схожість та енергія проростання, зараженість насіння хворобами);
  • визначення показників якості продовольчого та фуражного зерна (вологість, смітна, зернова та олійна домішки, сажкові утвори, ріжки злаків та інші збудники).

ДУ «Хмельницька обласна фітосанітарна лабораторія» надає повний спектр послуг проведення аналізу по визначенню фітосанітарного стану об’єктів регулювання (насіння, зерно, борошно, крупи, дерть, комбікорм, шрот, висівки, свіжі овочі та фрукти, кава в зернах, спеції, живі квіти, рослини с/г культур, саджанці плодових та лісових культур та ін.) на відповідність вимогам не тільки українського законодавства, але й вимогам міжнародних стандартів ISO, ЄОЗР. Наказом Держпродспоживслужби від 30.09.2020 р. № 652 ДУ «Хмельницька обласна фітосанітарна лабораторія» уповноважується на проведення повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи (аналізів) регульованих шкідливих організмів та інших шкідливих організмів. Лабораторія має відповідне обладнання та висококваліфікований персонал, що дає можливість виконувати практично будь-яке випробування відповідно до Сфери акредитації і забезпечити якість наданих послуг. Внутрішня програма навчання фахівців лабораторії, стажування в інших фітосанітарних лабораторіях України і обмін досвідом, курси підвищення кваліфікації, регулярна участь у міжнародних проєктах Твінінг та раундах міжлабораторних порівнянь є підтвердженням якості випробування.Вищим керівництвом лабораторії визначена Політика в сфері якості та встановлена процедура перегляду Політики. Поліпшення результативності перевіряється шляхом проведення внутрішніх аудитів, аналізування з боку керівництва, урахуванням ризиків і можливостей пов’язаних із середовищем і цілями установи, здатності демонструвати відповідність установленим вимогам на відповідність стандарту ДСТУ ISO/IEC 17025.Доказом виконання зобов’язань щодо постійного поліпшування є досягнення запланованих цілей:

  • забезпечити проведення випробувань з дотриманням вимог стандарту ДСТУ ISO/IEC 17025,ЄОЗР та інших встановлених законодавчих вимог;
  • забезпечити видачу точних і достовірних результатів випробувань, які можна перевірити;
  • постійно бути здатними демонструвати неупередженість та уникати будь-якого невиправного, фінансового або іншого тиску, який може негативно позначитись на якості виконуваної роботи;
  • забезпечити конфіденційність інформації і прав власності наших замовників;
  • постійно проводити підготовку персоналу лабораторії для виконання випробувань на високому технічному рівні;

сприяти своєчасному виявленню відхилень під час виконання роботи та їх попередження або розробці коригувальних дій для усунення виявлених невідповідностей.