Відповідно до Закону України «Про соціальний захист дітей війни», який вступив в дію з 1 січня 2006 року дитиною війни вважається особа, яка є громадянином України та якій на час закінчення (2 вересня 1945 року) Другої світової війни було менше 18 років;

Ст. 6 вищевказаного Закону державою гарантується соціальна підтримка дітей війни .

Дітям війни (крім тих, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» до пенсії або щомісячного довічного грошового утримання чи державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, виплачується підвищення у розмірі надбавки, встановленої для учасників війни. Ветеранам війни, які мають право на отримання підвищення до пенсії або щомісячного довічного грошового утримання чи державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, відповідно до цього Закону та Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Відповідно до частини 3 статті 22 Конституції України однією з конституційних гаранітій прав та свобод та громадянина є недопущення їх скасування, звуження їх обсягу при прийнятті нових або внесенні змін до чинних.

Відповідно до частини 3 статті 3 Закону України «Про соціальний захист дітей війни» державні соціальні гарантії дітям війни, не можуть бути обмежені та скасовані іншими нормативно- правовими актами.

Однак п.12 статті 71 Закону України «Про державний бюджет України на 2007рік», дію статті 6 Закону України «Про соціальний захист дітей війни» на 2007 рік було зупинено.Рішенням Конституційного Суду України від 09.07.2007 року у справі №6-р.п/2007року, яким зупинено дію статті 6 Закону України » Про соціальний захист дітей війни» та п.41 розділу II Закону України Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України», яким зменшено розмір державної соціальної допомоги дітям війни визнано не констиуційними.

Згідно ст. 152 Конституції України, Закони, інші правові акти або їх окремі положення, що визнані судом неконституційними втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України рішення про їх не конституційність.

З метою реалізації пункту 3 Розділу II Прикінцевих та перехідних положень Закону України » Про гарантії держави щодо виконання судових рішень» Кабінетом Міністрів України 3 вересня 2014р. Постановою №440 Затверджено «Порядок погашення заборгованості за рішенням суду, виконання яких гарантується державою».

Згідно положень вищезгаданої Постанови КМУ № 440: Заявник подає до органу державної виконавчої служби:

  • заяву про виконання рішення із зазначенням реквізитів банківського рахунка, на який слід перерахувати кошти, або даних для перерахування коштів у готівковій формі через банки або підприємства поштового зв’язку, якщо зазначений рахунок відсутній;
  • оригінал (дублікат) виконавчого документа або рішення суду (належним чином завірену його копію);
  • рішення — виконавчі документи за рішеннями суду про стягнення коштів або рішення суду, що набрали законної сили, боржниками за якими є визначені частиною першою статті 2 Закону України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень» суб’єкти, які видані або ухвалені до 1 січня 2013 року.
  • копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку у паспорті або до паспорта яких внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків) та копію паспорта громадянина України.

Для оформлення документів щодо отримання державної соціальної підтримки дітям війни та детальних   консультацій звертатися за адресою:

м. Красилів. вул. Театральна.! «Красилівське бюро правової допомоги» тел. 4-26-60