Урядом підтримана ініціатива Міністерства соціальної політики та прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 27 березня 2019 року №309 «Про затвердження Порядку використання  коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення реабілітації дітей з інвалідністю » ( далі – Порядок ), яким запроваджується новий механізм забезпечення заходами з реабілітації дітей з інвалідністю за принципом «гроші ходять за людиною». Це дозволить забезпечити адресність, прозорість та підвищити якість надання реабілітаційних послуг.

Для забезпечення дитини реабілітаційними заходами один і батьків подає до управління соціального захисту населення заяву про направлення дитини до реабілітаційної установи у довільній формі про вибрану реабілітаційну установу разом з копіями:

    паспорта громадянина України та/або свідоцтва про народження, та/або іншого документа, що засвідчує особу дитини ;

    індивідуальної програми реабілітації, що видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу ;

    виписки з медичної карти амбулаторного ( стаціонарного ) хворого ( форма № 027/о ).

 Управління соціального захисту населення райдержадміністрації перевіряє наявність документів, забезпечує ведення обліку дітей, які в порядку черговості направляються на здійснення заходів реабілітації, ознайомлює одного з батьків з переліком реабілітаційних установ, вносить до централізованого банку даних з проблем інвалідності відомості про дитину, забезпечення дитини реабілітаційними заходами.

Вартість реабілітаційних заходів  для кожної дитини визначається реабілітаційною установою відповідно до індивідуальної програми реабілітації, в якій зазначається обсяг і строки проведення таких заходів.

Гранична вартість реабілітаційних заходів не перевищує для однієї дитини, яка відповідно до індивідуальної програми реабілітації за більшістю основних категорій життєдіяльності має обмеження І та ІІ ступеня – 16 тис.гривень, ІІІ ступеня  — 25 тис. гривень.

Реабілітаційні заходи можуть надаватися як у стаціонарі, так і амбулаторно.

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації протягом п’яти робочих днів з дати надання заяви укладає договір про здійснення для дитини реабілітаційних заходів ( далі –договір) у трьох примірниках ( один – для місцевого органу, другий – для реабілітаційної установи, третій – для одного з батьків дитини чи її законного представника) , в якому зазначаються строки здійснення у такій реабілітаційних заходів у реабілітаційній установі, їх вартість тощо.

   Усі примірники договору, підписані керівником управління соціального захисту населення райдержадміністрації, скріплені печаткою та одним із батьків дитини або її законним представником передаються реабілітаційній установі.

Керівник реабілітаційної підписує і скріплює печаткою всі примірники договору, після чого передає один примірник управлінню соцзахисту населення, другий – одному із батьків дитини або її законному представникові, третій примірник залишає на зберіганні у реабілітаційній установі.

Відшкодування вартості реабілітаційних заходів для дітей здійснюється управлінням соцзахисту населення в межах бюджетних коштів шляхом їх безготівкового перерахування реабілітаційним установам як оплата за надані послуги відповідно до укладених договорів на підставі актів наданих послуг у розмірі, що не перевищує граничну вартість реабілітаційних заходів, а якщо вартість таких заходів є меншою від граничної, — у розмірі, що не перевищує фактичну вартість реабілітаційних заходів

    Для здійснення реабілітації дітей з інвалідністю внаслідок у 2020 році  з коштів державного бюджету виділено 268384 грн.

Пройти курс реабілітації можна в державних реабілітаційних закладах

«Пролісок» м.Луцьк,

«Мрія» м.Миколаїв,

«Промінь» м.Вінниця,

міжнародній реабілітаційній клініці Казявкіна, м.Трускавець,

Санаторій «ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ДИТЯЧИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ (СПЕЦІАЛЬНИЙ) КЛІНІЧНИЙ САНАТОРІЙ «ХАДЖИБЕЙ» МІНІСТЕРСТВА охорони здоров’я УКРАЇНИ», м.Одеса,

«Медичному центрі фізичної терапії та медицини болю ІНОВО»,м.Львів. та інших.

 При взаємодії з центральною районною лікарнею та районним Центром первинної медико-санітарної допомоги, управлінням соціального захисту населення на кошти виділені під зазначену програму заброньовано місця для 15 дітей з інвалідністю в лікувальних закладах України.