Незабаром сільгосппідприємства приступлять до збирання і приймання насіння нового урожаю. Важливим етапом при цьому є забезпечення його  зберігання без втрати якісних показників. Одним з факторів який впливає на попередження втрат при зберіганні є стан складських приміщень.

Тому сьогодні важливо провести підготовку складів та інших місць зберігання насіння до прийому нового урожаю, при цьому слід дотримуватись певних правил та рекомендацій з проведення підготовки матеріально-технічної бази наведених нижче.

Кожне господарство повинно подбати про забезпеченість достатньою кількістю насіннєвих складів,обладнаними засіками. Засіки повинні бути щільними щоб не допустити змішування різних культур та сортів, також слід попередньо продумати план засипки насіння попередивши  розміщення в сусідніх засіках культур важковiдокремлюваних культур.

До надходження насіння нового урожаю склади повинні бути відремонтовані, звільнені від залишків насіння, в них слід провести  дезінфекцію, яка дасть можливість знищити різні шкідливі організми що можуть призвести до псування  насіння. Найпростішим способом дезінфекції приміщень є обробка свіже гашеним вапном. Можна проводити обробку складів вапняно-гасовою емульсією. Якщо у складі виявлені комірні шкідники (кліщ, довгоносик,міль) слід провести попередню обробку інсектицидами.

Важливо заздалегідь подбати про  перевірку справності  техніки та ремонт несправних зерноочисних машин, сушарок та іншого обладнання.

До початку збирання  необхідно здійснити також комплекс заходів із підготовки площадок з твердим покриттям, ремонту, видалення сторонніх предметів і сміття, розсипаного зерна. Прибрати прилеглу територію, видаливши з неї бур’яни та падалицю культурних рослин для запобігання засмічення насіння та поширення хвороб і шкідників.

Для зберігання насіння у мішках склад потрібно забезпечити дерев’яними піддонами (настилами), висотою не менше 10 см. Також насіннєві склади до початку збирання врожаю мають бути перевірені на наявність необхідних знарядь та інвентарю, бланків документів, етикеток. Складські приміщення повинні бути обладнані засобами пожежогасіння.

На зберігання повинно засипатись лише насіння очищене від домішок які є джерелом самозігрівання (рослинні рештки, насіння бур’янів, живі комахи та ін.), розвитку хвороб і шкідників, та доведене за вологістю до вимог державних стандартів.

У системі сільськогосподарського насінництва важливою ланкою є державний контроль за дотриманням суб’єктами насінництва вимог законодавства України та інших нормативних актів. Такий контроль у межах повноважень, визначених законодавством України, здійснює Управління контролю в сфері насінництва та розсадництва, яке є структурним підрозділом Головне управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області.

Відповідно до Закону України «Про насіння і садивний матеріал» , Положення про ГУ ДПСС в Хмельницькій області, спеціалісти Управління мають право здійснювати контроль: за діяльності суб’єктів усіх форм власності і господарювання у сфері насінництва та розсадництва, які займаються виробництвом, заготівлею, обробкою, розмноженням, зберіганням, реалізацією і використанням насіння та садивного матеріалу рослин, а також за умовами вирощування садивного матеріалу, заготівлею, обробкою, розмноженням, зберіганням, реалізацією та використанням насіння і садивного матеріалу;

 — дотриманням технології виробництва на етапах вирощування, збирання і післязбиральної обробки насіння і садивного матеріалу.

Цим же Законом визначено обов’язки суб’єктів насінництва та розсадництва. Зокрема: додержуватися майнових прав інтелектуальної власності на сорти рослин при виробництві та реалізації насіння і садивного матеріалу;

додержуватися технологічних і методичних вимог у сфері насінництва та розсадництва щодо збереження сортових якостей, біологічних і урожайних властивостей сорту та посівних якостей насіння і садивного матеріалу;

гарантувати відповідність насіння і садивного матеріалу, що підлягає реалізації, сортовим і посівним (товарним) якостям, зазначеним у сертифікатах на насіння і садивний матеріал;

зберігати дублікати проб насіння і садивного матеріалу (відповідно до біологічної здатності) упродовж строку дії сертифікатів на насіння або садивний матеріал;

вести щодо кожного сорту насінницьку документацію за встановленими формами і зберігати її протягом трьох років;

додержуватися встановленого законодавством у сфері насінництва та розсадництва порядку пакування, маркування, транспортування та зберігання насіння і садивного матеріалу;

відшкодовувати матеріальні збитки споживачу в разі реалізації йому некондиційного насіння чи садивного матеріалу;

здійснювати внутрішньогосподарський контроль за виробництвом та обігом насіння і садивного матеріалу;

Станом га сьогоднішній день господарства Красилівського району для забезпечення вчасного  приймання та якісної підготовки  насіннєвого матеріалу  приступили до ремонту складських приміщень, звільняють склади від залишків насіння та зерна, проводиться побілка і дезінфекція. Зерноочисні машини і сушарки в більшості  відремонтовані, інші – ремонтуються.

Отже, за умови дотримання вищенаведених правил,  вчасного і якісного проведення робіт ми зможемо підготувати достатню кількість кондиційного насіння і відповідно отримати в майбутньому гарні врожаї.

 

Головний спеціаліст відділу нагляду в насінництві та розсадництві

Управління контролю в сфері насінництва та розсадництва

ГУ Держпродспоживслужби в Хмельницькій області                                                                           Н. Галищук