До уваги родичів чи членів сім’ї засудженої особи, які звертаються з клопотанням про переведення засудженого для дальшого відбування покарання з однієї установи виконання покарань до іншої!

Наказом Міністерства юстиції України від 27.04.2018 № 1300/5 затверджені Зміни до Положення про визначення особам, засудженим до довічного позбавлення волі та позбавлення волі на певний строк, виду колонії, порядок направлення для відбування покарання осіб, засуджених до довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк, арешту й обмеження волі, та їх переведення, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 27.02.2017 № 680/5, а також Зміни до Положення про центральну, міжрегіональну комісії та комісію слідчого ізолятора з питань визначення особам, засудженим до довічного позбавлення волі та позбавлення волі на певний строк, виду колонії, порядок направлення для відбування покарання осіб, засуджених до довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк, арешту й обмеження волі, та їх переведення, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 27.02.2017 № 680/5. Зазначений наказ зареєстрований в Міністерстві юстиції України 02.05.2018 за № 542/31994.

Ці нормативні документи розміщено на офіційному веб-порталі Верховної Ради України.

Міжрегіональна комісія утворюється в міжрегіональному управлінні та відповідно до покладених на неї завдань:

— розглядає питання та здійснює направлення для відбування покарання осіб, засуджених до довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк, арешту та обмеження волі, із СІЗО до установ виконання покарань в межах зони діяльності міжрегіонального управління;
— визначає рівень безпеки виправної колонії, де особа, засуджена до довічного позбавлення волі та позбавлення волі на певний строк, відбуватиме покарання згідно з обвинувальним вироком суду;

— розглядає питання та здійснює направлення засуджених, яким обмеження волі призначено відповідно до статті 82 Кримінального кодексу України, до виправних центрів в межах зони діяльності міжрегіонального управління;

— направляє матеріали на розгляд центральної комісії з питань щодо переведення засуджених згідно з вимогами статей 50, 57, 93, 100, 101, 147 Кримінально-виконавчого кодексу України;

— здійснює розгляд скарг громадян, засуджених, ув’язнених, державних органів або громадських об’єднань на наряди підрозділу міжрегіонального управління, який здійснює контроль за виконанням здійснює іншу діяльність у межах повноважень та покладених завдань;

— здійснює іншу діяльність у межах повноважень та покладених завдань.

Міністерством юстиції України утворені 6 (шість) міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України (далі – міжрегіональне управління), а саме:

Західне міжрегіональне управління, повноваження якого поширюється на територію Львівської, Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Рівненської та Тернопільської областей, розташоване за адресою: вул. Архипенка, 1, м. Львів, 79005;

Південне міжрегіональне управління, повноваження якого поширюється на територію Одеської, Кіровоградської, Миколаївської та Херсонської областей, розташоване за адресою: вул. Люстдорфська дорога, 9, м. Одеса, 65017;

Південно-Східне міжрегіональне управління, повноваження якого поширюється на територію Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей, розташоване за адресою: вул. Короленка, 4, м. Дніпро, 49070;

Північно-Східне міжрегіональне управління, повноваження якого поширюється на територію Харківської, Луганської, Полтавської та Сумської областей, розташоване за адресою: вул. Hетіченська, 14, м. Харків, 61010;

Центральне міжрегіональне управління, повноваження якого поширюється на територію Київської, Житомирської, Черкаської та Чернігівської областей, розташоване за адресою: вул. Воздвиженська, 2, м. Київ, 04071;

Центрально-Західне міжрегіональне управління, повноваження якого поширюється на територію Вінницької, Хмельницької та Чернівецької областей, розташоване за адресою: вул. Брацлавська, 2а, м. Вінниця, 21100.

Основними завданнями центральної комісії є:

— розгляд питань щодо переведення засуджених з однієї установи виконання покарань до іншої згідно з вимогами статей 50, 57, 93, 100, 101, 147 Кримінально-виконавчого кодексу України;

— розгляд клопотань міжрегіональних управлінь щодо переведення засуджених з однієї установи виконання покарань до іншої за наявності реальної загрози життю чи здоров’ю засудженого, у разі ускладнення оперативної обстановки в установі, в якій відбуває покарання засуджена особа, для попередження настання негативних наслідків, надзвичайних подій, на виконання нормативно-правових актів Уряду чи Міністерства юстиції України, з інших виключних обґрунтованих підстав;

— розгляд скарг засуджених до позбавлення волі, близьких родичів і членів сім’ї та адвокатів засудженої особи на рішення міжрегіональної комісії та наряди підрозділу з контролю за виконанням судових рішень Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України про направлення до кримінально-виконавчої установи;

— підготовка вказівок, роз’яснень та методичних рекомендацій міжрегіональним комісіям щодо визначення рівнів безпеки виправних колоній особам, засудженим до позбавлення волі, їх розподілу і переведення та з інших питань діяльності зазначених комісій. Рішення, вказівки центральної комісії з питань діяльності міжрегіональних комісій набирають чинності з моменту їх підписання та є обов’язковими для виконання; — інша діяльність у межах повноважень та покладених на неї завдань.

Для забезпечення належного розгляду центральною комісією Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України клопотань про переведення засуджених для відбування покарання з однієї установи виконання покарань до іншої, зазначеним вище наказом визначений обов’язковий перелік документів, які необхідно долучити до клопотань засудженого або близького родича чи члена сім’ї засудженої особи.

Звертаємо Вашу увагу, що переведення засудженого для подальшого відбування покарання з однієї виправної чи виховної колонії до іншої з підстави «відповідно до його місця проживання до засудження» здійснюється на підставі клопотання засудженого, підпис якого засвідчується керівником адміністрації установи виконання покарань. До клопотання додаються довідка з особової справи засудженого, копії паспортного документа (або іншого документа, що посвідчує особу) та документа, що підтверджує реєстрацію місця проживання або місця перебування до засудження. Підпис засудженого на клопотанні засвідчується керівником адміністрації установи виконання покарань. Клопотання подається через адміністрацію установи виконання покарань, що здійснює виконання кримінальних покарань, до центральної комісії.

Переведення засудженого для дальшого відбування покарання з однієї виправної чи виховної колонії до іншої з підстави «відповідно до місця постійного проживання близьких родичів та/або членів сім’ї засудженого» здійснюється на підставі клопотання засудженого або близького родича чи члена сім’ї засудженої особи. До клопотання додаються довідка з особової справи засудженого, копії паспортного документа (або іншого документа, що посвідчує особу) та документа, що підтверджує реєстрацію місця проживання або місця перебування до засудження. У клопотанні про переведення має міститися додаткова інформація щодо всіх близьких родичів та членів сім’ї засудженого відповідно до ступеня їх спорідненості та місця їх постійного проживання. Підпис засудженого на клопотанні засвідчується керівником адміністрації установи виконання покарань. Клопотання подається через адміністрацію установи виконання покарань, що здійснює виконання кримінальних покарань, до центральної комісії.

До клопотання близьких родичів чи членів сім’ї засудженої особи про переведення засудженого для дальшого відбування покарання з однієї установи виконання покарань до іншої з підстави «відповідно до місця постійного проживання близьких родичів та/або членів сім’ї засудженого» обов’язково додаються відповідні підтверджуючі документи:
— копії паспортних документів близьких родичів чи членів сім’ї засудженої особи;
— оригінали або нотаріально засвідчені копії довідки про реєстрацію місця проживання або місця перебування близького родича чи члена сім’ї, який звернувся з клопотанням;
— документи, що підтверджують наявність родинних стосунків (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб тощо).

До свідоцтва про народження дитини засудженого додатково додаються довідка про реєстрацію місця проживання або місця перебування дитини та інформація служби у справах дітей за місцем проживання дитини та за місцем проживання засудженого про позбавлення або поновлення його батьківських прав.

Зразок клопотання близьких родичів чи членів сім’ї засудженої особи про переведення засудженого для дальшого відбування покарання з однієї установи виконання покарань до іншої розміщений на сайті Державної кримінально-виконавчої служби України в розділі лівого меню «Інформація для громадян з питань переведення засуджених» у вкладці «Зразок клопотання».