30 серпня 2017 року під головуванням голови районної державної адміністрації Ніли Островської відбулося спільне засідання районної тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат та районної робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення. На засідання запрошено 8 керівників підприємств, установ та організацій району.

На початку засідання комісії Ніла Василівна зазначила, що в районі проводиться відповідна робота щодо соціального захисту працівників, недопущення виникнення у майбутньому заборгованості із виплати заробітної плати, забезпечення виконання мінімальних гарантій в оплаті праці та зростання рівня середньої заробітної плати працюючих.

З питання про суб’єктів господарювання щодо дотримання гарантій у виплаті заробітної плати найманим працівникам на рівні не нижче встановленого законодавством, проінформував начальник управління соціального захисту населення райдержадміністрації Іван Книш, який зазначив, що середня заробітна плата працівників району за липень 2017 року склала 6907,47 грн., що в порівнянні до липня 2016 року більше на 3028,58 грн. (78,1%).

Найвищий рівень середньомісячної заробітної плати на одного штатного працівника в галузях: державне управління – 10509,18 грн., промисловість 9660,37 грн.,  освіта – 6583,21 грн. Найнижчий рівень заробітної плати у районі в липні 2017 року спостерігається в галузі операції з нерухомістю – 3902,74 грн. або 49,7% від середнього рівня по економіці району.

Номінальна заробітна плата з початку 2017 року склала 5588,91 грн., що у порівнянні до відповідного періоду минулого року більше на 1919,57 грн. або 56,5%.

  Станом на 01.08.2017 року за статистичними даними заборгованість із заробітної плати на підприємствах Красилівського району відсутня.

  Керівники підприємств, фізичні особи-підприємці, які виплачують заробітну плату найманим працівникам нижче мінімального розміру, заслуховуються на засіданні районної робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення. З керівниками підприємств, фізичними особами-підприємцями району проводиться роз’яснювальна робота щодо необхідності легального оформлення трудових відносин з найманими працівниками та відповідальності у разі порушення умов чинного трудового законодавства та забезпечення щодо додержання виплати мінімальної заробітної плати в розмірі 3200 грн. з урахуванням міжпосадових та міжкваліфікаційних відношень доплат, премій, надбавок з метою недопущення зрівнялівки.

Про причини низького рівня середньої заробітної плати та шляхи підвищення заробітної плати”, інформували керівники підприємств, у яких середня заробітна плата нижче встановленого законодавством мінімуму у червні 2017 року, які пояснили причину низького рівня середньої заробітної плати та запевнили, що надалі дотримуватимуться умов чинного законодавства щодо забезпечення додержання виплати мінімальної заробітної плати в розмірі не менше 3200 грн.

У заключному слові голова адміністрації Ніла Островська зазначила, що роботодавці усвідомлюють і розуміють усю міру своєї відповідальності перед законом та перед працівниками, і в подальшому намагатимуться дотримуватись вимог чинного законодавства в оплаті праці, своєчасної та в повному обсязі з урахуванням підвищення мінімального її рівня з метою соціального захисту працюючих.