26 вересня 2017 року голова райдержадміністрації Ніла Островська взяла участь у розширеному засіданні колегії облдержадміністрації, яке провів голова облдержадміністрації Олександр Корнійчук. Участь у засіданні взяли голова обласної ради Михайло Загородний, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних підрозділів ЦОВВ, голови райдержадміністрацій, міських (міст обласного значення) рад.

Під час засідання обговорено декілька питань, зокрема, про стан освоєння у 2017 році коштів державного бюджету, передбачених на реалізацію інвестиційних проектів соціально-економічного розвитку регіонів, про стан забезпечення пріоритетного права дитини на сімейне виховання, розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також про хід виконання доручення голови обласної державної адміністрації від 27.04.2017 № 32-5/2017-д та стан функціонування аптечної мережі в області.

З питання щодо стану забезпечення пріоритетного права на сімейне виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування присутніх поінформувала начальник служби у справах дітей облдержадміністрації Ніна Магур.

Як зауважила посадовець, завдяки впровадженій системі взаємоінформування між службами у справах дітей, інспекторами превенції (поліції), охороною здоров’я, центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, центрами соціально-психологічної реабілітації дітей про дітей, які бродяжать, залишили заклади освіти, сім’ї, скоїли злочини, правопорушення, затримані за вживання алко- та нарко­тичних речовин тощо зменшується кількість дітей-сиріт, влаштованих в інтернатні заклади, робота з батьками та дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, є контрольованою. У порівнянні з минулим роком вдалося зни­зити со­ціальне сирітство (позбавлення батьків батьківських прав або відібран­ня без позбавлення батьківських прав) на 92 дитини.

На 31 серпня 2017 року на обліку служб у справах дітей області пе­ребуває 1940 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Сімейними формами виховання охоплено 1752 дітей-сиріт та дітей, позбав­лених батьківського піклування, що становить 90,3% від загальної кількості вищезазначеної категорії дітей. В інтернатних закладах знаходяться 55 дітей, будинку дитини та дитячому будинку – 59, закладах соціального захисту – 41, ПТУ, ВНЗ – 31 дитина.

За відповідний період торік на обліку служб у справах дітей області перебувало 2026 дітей-сиріт, сімейними формами виховання було охоплено 88,5% дітей від загальної кількості вищезазначеної категорії дітей.

Забезпечено виконання вимог законодавства щодо своєчасного вияв­лення дітей та надання їм статусу дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьків­ського піклування. З початку року в області надано статус 210 дітям, з яких: 11 – усиновлено, 136 – влаштовано під опіку (піклування), 5 – у дитячі бу­динки сімейного типу та прийомні сім’ї, 12 – тимчасово влаштовано у сім’ї громадян, 10 – у ПТУ, ВНЗ, 16 – ЦСПРД, 20 дітей влаштовано у державні інтернатні заклади.

Порушень термінів надання статусу не допущено.

З початку 2017 року в області усиновлено 33 дитини: 29 – громадянами України, 4 – іноземними громадянами. Торік усиновлено 40 дітей: 28 – громадянами України, 12 – іноземними громадянами.

Загалом, влаштування статусних дітей до сімейних форм найкраще забезпечено у містах Старокостянтинів – 100%, Кам’янець-Подільський – 97,6% та Старокостянтинівському – 97,5%, Полонському – 97,6%, Ярмоли­нецькому, Дунаєвецькому – 96,5% районах. На недостатньому рівні прово­диться ця робота у Деражнянському – 75,3%, Шепетівському – 78,2%, Горо­доцькому – 79,1%, Славутському – 79,8% районах.

Під опікою (піклуванням) виховується 1419 дітей-сиріт та дітей, позбав­лених батьківського піклування, що становить 73,1% від загальної кількості вищезазначеної категорії дітей.

Цьогоріч створено 6 прийомних сімей та 1 ДБСТ, до яких влаштовано 22 дитини (Волочиський, Деражнянський, Дунаєвецький, Кам’янець-Поділь­ський, Красилівський, Старокостянтинівський, Хмельницький райони та місто Нетішин).

На 31 серпня 2017 року в області функціонує 20 дитячих будинків сімейного типу – 143 дітей-вихованців та осіб з числа статусних, 122 прийом­них сім’ї – 222 прийомні дитини та осіб з числа статусних (аналіз у розрізі районів та міст додається).

Під соціальним супроводженням перебувають усі прийомні сім’ї та ди­тячі будинки сімейного типу.

З метою влаштування дітей за принципом родинності сформовано банк потенційних усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків та батьків-вихователів, у якому перебуває 55 сімей.

З жалем Ніна Магур констатувала, що соціально-економічна нестабільність у державі негативно  впливає  на ро­дини. На разі на обліку служб у справах дітей райдержадміністрацій, виконкомів міських (міст обласного значення) рад перебуває 1350 дітей із 591 сім’ї, які опинилися у складних життєвих обставинах.
З метою реалізації державної політики з питань со­ціального захисту дітей службами у справах дітей спільно з підрозділами юве­нальної превенції забезпечено систематичне проведення цільових профілак­тичних рейдів. У 2017 році їх проведено 732, у ході яких виявлено 379 дітей, з них 62 дитини вилучено з місць, де їм загрожувала небезпека. 18 дітей повер­нено в сім’ї, 15 – влаштовано у центри соціально-психологічної реабілітації дітей, 29 – до закладів охорони здоров’я.

Проведено 1247 обстежень умов проживання дітей у сім’ях, які опини­лися у складних життєвих обставинах, з них вилучено 126 дітей, 19 дітей поставлено на облік щодо насильства.

Протягом року в області загинуло 13 дітей (4 – суїциди, 8 – нещасні випадки, 1 – тяжке тілесне ушкодження).

За порушення прав дітей ініційовано притягнення до відповідальності 285 батьків, щодо позбавлення батьківських прав – 74 позови, позбавлено батьківських прав – 70, відібрано дітей без позбавлення батьківських прав – 15 позовів.

З метою зменшення кількості бездоглядних дітей забезпечено повно­цінне функціонування центрів соціально-психологічної реабілітації дітей. Протягом 2017 року в цих закладах перебувало 103 дитини, яким надавалася різного роду допомога – соціальна, психологічна, педагогічна, правова. Із 54 дітей, які вибули, 30 – повернено у сім’ю, 6 – влаштовано під опіку (пік­лування), 13 – влаштовано до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, 4 – усиновлено.

Разом з тим, в інтернатних закладах за заявами батьків виховується 454 дитини. Лише з початку 2017 року влаштовано до спеціальних та спеціа­лізованих інтернатних закладів 112 дітей за заявами батьків.

У серпні 2017 року Кабінетом Міністрів України прийнято розпоряд­ження щодо національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки та передбачено створення умов для повноцінного виховання і розвитку дитини у біологічній родині, оскільки інституційний догляд є неефективним, шкідливим для дитини та суспільства, а також невиправдано затратним. Також передбачається розши­рення інклюзивної освіти, тому направлення дітей за заявами батьків до інтернатних закладів буде лише у виняткових випадках, за рішенням органу опіки та піклування.

Одним із пріоритетних завдань начальник служби у справах дітей облдержадміністрації називає  забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

В області реалізується Цільова соціальна програма реформування си­стеми закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклу­вання, на 2009-2017 роки, якою передбачається і захист житлових та майнових інтересів дітей.

Відповідні програми прийнято у кожному районі та місті, однак вони не фінансуються.

На квартирному обліку перебуває 189 дітей віком 16-18 років та 582 особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклу­вання.

Протягом першого півріччя 2017 року жодній дитині цієї категорії не надано (не придбано) житла, усього 3 особи поселено у соціальні квартири.

Ніна Іванівна зазначила, що службою у справах дітей облдержадміністрації здійснюється постійний моніторинг ситуації щодо захисту житлових умов дітей, недопущення випад­ків відчуження майна дітей та здійснення правочинів із житлом.

Очікується, що невдовзі буде прийнято постанову Кабінету Міністрів України про порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місце­вим бюджетам на бу­дівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих групових будинків, бу­динків підтриманого проживання, будівницт­во/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавле­них батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-кош­торисної документації, проект якої на сьогодні погоджується. Для Хмельниць­кої області цією постановою передбачено близько 6,0 млн. гривень. Підготов­лено пропозиції щодо будівництва, придбання на вторинному ринку житлових приміщень для ство­рення дитячих будинків сімейного типу у тих районах, де найбільше статусних дітей, невлаштованих у сімейні форми виховання.

Наразі готується проект обласної програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, який буде подано на розгляд чергової сесії обласної ради.

За інформацією сайту ОДА