Безоплатна первинна правова допомога направлена на захист прав людини шляхом забезпечення рівного доступу до правової інформації та правосуддя, посилення правових можливостей і правової спроможності представників соціально вразливих груп, територіальних громад та спільнот.

Безоплатна первинна правова допомога (БППД) включає в себе такі види правових послуг:

надання правової інформації, консультацій і роз’яснень з правових питань;

складення заяв, скарг, інших документів правового характеру (крім процесуальних);

надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

Право на БППД мають усі особи, які перебувають під юрисдикцією України.

 

Безоплатна вторинна правова допомога (БВПД) включає такі види правових послуг:
захист;

здійснення представництва інтересів осіб в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;

складення документів процесуального характеру.

Право на БВПД мають категорії осіб, які визначені Законом України «Про безоплатну правову допомогу» та іншими законами України.

Детальніше https://legalaid.gov.ua/

Для оперативного зв’язку з центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги, надання правової інформації, консультацій та роз’яснень з правових питань, тощо діє єдиний телефонний номер системи надання безоплатної правової допомоги 0-800-213-103