Відповідно до Закону України “Про внесення змін до деяких Законів України” від 06.12.2016 р., з 01.01.2017 р. грошова допомога особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним розраховується як різниця між трьома прожитковими мінімумами на кожного члена сім’ї та середньомісячним сукупним доходом сім’ї за попередні шість місяців, але не може бути більше ніж прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць.

Прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць з 01.01.2017 р. становить 1544,00 грн., з 01.05.2017 р. – 1624,00 грн., з 01.12.2017 р. – 1700,00 грн.

Допомога на догляд надається дієздатній особі, яка зареєстрована або постійно проживає на одній житловій площі з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, і здійснює догляд за ним.

Допомога на догляд призначається управлінням на шість місяців і виплачується щомісячно. Для призначення допомоги на догляд подаються такі документи:

  • заява;
  • документ, що посвідчує особу;
  • декларація про доходи та майновий стан сім’ї;
  • довідка про доходи кожного члена сім’ї;
  • висновок лікарської комісії медичного закладу щодо необхідності постійного стороннього догляду за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу;
  • копія довідки до акта огляду медико-соціальної експертної комісії інваліда І чи ІІ групи;
  • довідки про наявність і розміри земельних ділянок, виділених для ведення особистого підсобного господарства, городництва, сінокосіння, випасання худоби, та земельної частки, виділеної унаслідок розпаювання землі.

Для продовження виплати допомоги на наступний строк подається новий пакет документів.

Допомога не призначається якщо інвалід І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу перебуває на повному державному утриманні або стаціонарному лікуванні протягом повного календарного місяця.